Never double-hearted

From this month’s Zen words in Japanese site of Rinzai-Obaku Zen.

Never separate your mind into you doing your doing and you watching your doing.

莫妄想(まくもうぞう)

臨黄ネットの今月の禅から。

自分の心を、やる自分と見る自分に分けないことです。

Kaua e rangirua

Hei tā te kōrero o te marama i te wāhanga Hapani o te Rinzai-Obaku Zen.

Mahia tāu mahi. Kaua e whakatahaia a ia.