An enlightened person acts like water

From this month’s Zen words in Japanese site of Rinzai-Obaku Zen.

An enlightened person acts like water

Water benefits everything

But never disputes with anything

Dare to go into where everyone hates

Thus the path to enlightenment is like following water

Lao-tzu

上善若水

臨黄ネットの今月の禅語から。

『老子』の第八からの言葉だそうです。

上善は水の若し
水は善く万物を利して
而も争わず
衆人の悪む所に処る
故に道に幾し

He wai rere te mātauranga

Hei tā te kōrero o te marama i te wāhanga Hapani o te Rinzai-Obaku Zen.

He wai rere te mātauranga

Ka āwhina pai te wai i ngā mea katoa

Kāore te wai e whakanehenehe ki ngā mea katoa

Ka haere te wai ai ki te reporepo e karoa e ngā tangata katoa

Nō reira, ka taurite te wai ki te mātauranga

Te whakatauākī mā Lao-tzu