The overconfidence effect in balancing acts

It is sad to see the world is going back to the starting point in controlling the Covid-19 outbreaks after significant sacrifices as the so-called second waves are posting new record numbers of cases around the world. As it turned out, it was really easier said than done to reopen the business while putting the spread of Covid-19 under control.

Including myself, I honestly admit, the human race is overconfident in balancing acts. I often try to do two things at the same time and most of the time I fail in either one and more often than not, both.

I think that the government around the world should immediately review the current monitoring measures of the spread of Covid-19 and the efficacy of prevention strategies. Clearly there have been the overconfidence effect in those measures.

経済再開と感染制御の両立における自信過剰効果

非常に残念なことに、いわゆる第二波が世界中で感染者数の記録を更新し、数々の犠牲を払ったにも関わらず、新型コロナ制圧が振り出しに戻ってしまったように見えます。経済再開と感染制御の両立はまさに「言うは易し行うは難し」だったようです。

正直に言って私もですが、人間というものは両天秤というものに自信を持ちすぎるようです。私はしばしばふたつのことを同時にしようとして、たいていの場合、すくなくとも片方は失敗し、どちらかといえば両方とも失敗することの方が多いです。

私見を言えば、世界中の政府は、現在採用している新型コロナの感染拡大状況と防御策実施状況とのモニタリング方法を早急に見直すべきではないでしょうか。あきらかに、ここに心理学でいうところの自信過剰効果が生じているように思います。

He whakawākanga whakakake

Ko te ngeru tuarua o te Mate Korona e pahika i ngā tau tōmua o ngā tūroro i ngā motu e marea i te ao. Kua paupau ngā whakatutukitanga o te whakahere nui i aua motu. He pai te kōrero, engari, he rawakore te mahi.

Ka whaiwhai koe i ngā mea e rua, ka hopuhopu koe i kore. Te tuwhera kaipakihi rānei, te pēhitanga mate rānei.

Mō te whakatikatika o te whakawākanga whakakake, me arotake ngā mahi o nāianei i te aroturuki horahanga mate me te whakamaru pokenga.