All roads lead to Rome

From this month’s Zen words in Japanese site of Rinzai-Obaku Zen.

Of course, in Zen words, the city originally referred was not Rome, but Chang’an the capital of Tang Dynasty.

The enlightenment or the ultimate truth of the universe is actually ubiquitous and common and everyone or everything in this universe is following it without any exceptions.

Thus if you are to reach it, you do not have to choose a particular road.

大道長安に通ず

臨黄ネットの今月の禅語から。

西洋では「すべての道はローマに続く」と言いますね。ここでは、長安にしろ、ローマにしろ、禅の悟りの境地の象徴になっています。

禅の境地は、別に神秘でも奇跡でもなく、ごくごく当たり前のことであると多くの老師が述べています。考えてみれば、万物普遍の法であり、すべての人に備わる仏性であるならば、自分達の目の前で日々展開されていることのはずです。

ですから、どれが正しい道かとか、ましてどれが近道かなどと迷っていないで、当たり前の道を当たり前に歩いているうちに行き当たるものではないでしょうか。

He moana pukepuke e ekengia e te waka

Hei tā te kōrero o te marama i te wāhanga Hapani o te Rinzai-Obaku Zen.

Ka pēnei te kōrero tipu i te mātauranga Zen: Ko ngā huarahi katoa e ahu ana ki te pā nui rawa.

Mēnā e tino hiahia ana koe ki te tae ki reira ka tae atu koe ki reira.

He moana pukepuke e ekengia e te waka